samarbejdspartnere presse facebook
logo
forside hvem_er_vi erhverv privat energioptimering referencer kontakt
Erhverv
Den rigtige isolering er værdifuld for virksomheden og kan spare meget. Pengene er hurtigt tjent hjem, og resultatet er til at få øje på. En bedre bundlinje på energiregnskabet og en mærkbar reduktion af CO2-udslippet.
IsoNord skaber hver dag fornuftige løsninger i samarbejde med virksomheder - alene eller sammen med vores professionelle partnere. Kontakt os for et uforpligtende tilbud her

Vi tilbyder:

• Isolering af VVS installationer og teknisk isolering
Tilbuddet omfatter ventilationsløsninger og teknisk isolering af mange forskellige typer rør - vandrør, varmerør, kølerør, afløbsrør og ventilationskanaler. Vi kan også altid tilbyde en løsning, der er tilpasset virksomhedens behov i forhold til varmecentraler, køleanlæg og ventilationsanlæg.

• Isolering mod brand
Vi tilbyder brandisoleringsløsninger, der sikrer, at branden ikke spreder sig i virksomheden, hvis uheldet en dag skulle ske. Det er i øvrigt lovpligtigt at brandisolere spildevands- og regnvandsledninger af plast, sprinklerrør samt ventilationskanaler. Vi arbejder efter DS 428 - Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Det betyder, at alt materialevalg altid foregår efter forskrifterne.

• Brandlukning
IsoNord tilbyder brandtætninger af virksomhedens forskellige installationer. Vi kan også brandtætne VVS-rør i metal og plast og ventilationskanaler i metal. Arbejdet udføres efter de gældende standarder.

• Pladekappeisolering
Udendørs: Beskyttelse mod vind og vejr af den pågældende isolering. Er indendørs meget velegnet til isolering af meget høje temperaturer.

• Asbestsanering
Vi udfører asbestsanering på forsvarlig vis efter forskrifterne. Vi har de rigtige tekniske hjælpemidler og konstruktioner, der betyder at risikoen for sundhedsfare minimeres ved nedtagning og bortskaffelse. Vores ekspertise betyder, at vi kan udføre jobbet, så det skaber mindst mulige gener for virksomheden.

• Skiltning og mærkning af rør og ventilation
Vi udfører alle former for mærkning af rør, ventiler og andet, der har med VVS-installationer at gøre.

• Energitab
IsoNord gennemgår gerne jeres eksisterende anlæg og vejleder om, hvordan virksomheden kan reducere energiforbruget ved at øge eller forbedre den nuværende isolering.

Isonord ApS • Lerhusvej 6 4622 Havdrup • Tlf: 60 75 90 40 • E-mail: lg@isonord.dk • www.isonord.dk
© Copyright IsoNord ApS